Startpagina A4D 2018 Gebieden Geschiedenis Wandeltochten Nieuws Contact Fotogalerie Privacyverklaring
Het ontstaan Ommelanden Dollard Eems Eemsmond De Marne Lauwersmeer

Het ontstaan

Na de laatste ijstijd steeg het zeewater. De kust van Noordwest Europa kwam steeds verder landinwaarts te liggen. Omstreeks het begin van onze jaartelling ziet het er uit als op onderstaande tekening. Groen is klei, lila is veen. Voor de duidelijkheid zijn de namen van de tegenwoordige dorpen vermeld. De zwarte lijn door het blauw (water) markeert de huidige kustlijn. Het grijs omcirkelde gebied ziet u terug in onderstaande tekening. De fivelmonding tussen Westeremden, Oldörp en Uithuizermeeden slibde dicht (binnen grijze cirkel). Er werd op grote schaal ingepolderd (zie onderstaande tekening). De ingekleurde gebieden zijn de polders. Binnen de rode cirkels liggen het Hunze– Fivelgebied. Vorige